Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
68858

Nghệ dược liệu - Cây trồng đang cho giá trị kinh tế cao tại Lang Chánh

Ngày 10/01/2017 00:00:00

Thực hiện chương trình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, năm 2016, huyện Lang Chánh triển khai thực hiện mô hình trồng nghệ dược liệu theo hướng trồng thuần loài và trồng cải tạo vườn tạp ở một số xã trên địa bàn. Hiện nay, các mô hình đã và đang cho thu hoạch với năng suất khoảng 10 đến 15 tấn/ha. Nhận thấy hiệu quả từ các mô hình trồng nghệ mà huyện đã triển khai, nhân rộng. Đông đảo người dân địa phương cũng chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng nghệ dược liệu

Tuy chỉ mới triển khai đầu năm 2016, nhưng với trên 1ha nghệ đang cho thu hoạch, năng suất 12 tấn/ha, gia đình ông Trần Văn Tỉnh - làng Vìn - xã Trí Nang đã có thu nhập khoảng 140 triệu đồng từ vườn nghệ. Ông cho biết, qua quá trình triển khai trồng nghệ, có thể thấy rằng cây nghệ là loại cây dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với điều kiện đất đai, năng suất đem lại tương đối cao

Bà con nhân dân Bản Vìn xã Trí Nang đang tập chung thu hoạch nghệ dược liệu

Từ 6 ha trồng thí điểm ban đầu, đến nay huyện lang Chánh đã phát triển được trên 30 ha trồng nghệ dược liệu cho 6 xã. bao gồm Giao An, Quang Hiến, Đồng Lương, Tân Phúc, Trí Nang và Giao Thiện, bên cạnh đó là gần 10 ha nghệ của các hộ dân tự chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng nghệ. Năng suất nghệ sau 2 năm triển khai cho thấy, cây nghệ phát triển phù hợp trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Lang Chánh,tạo bước chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác cho người nông dân.

Theo kê hoạch năm 2017. huyện Lang Chánh sẽ tập chung chỉ đạo mở rộngthêm vùng trồng nghệ nguyên liệu, đồng thời tiếp tục lựa chọn đất phù hợp cho cây nghệ sinh trưởng, phát triển và trồng tập trung quy mô lớn để sản xuất hàng hoá. Đồng thời,phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định, nông dân yên tâm sản xuất.

Nghệ dược liệu - Cây trồng đang cho giá trị kinh tế cao tại Lang Chánh

Đăng lúc: 10/01/2017 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện chương trình phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, năm 2016, huyện Lang Chánh triển khai thực hiện mô hình trồng nghệ dược liệu theo hướng trồng thuần loài và trồng cải tạo vườn tạp ở một số xã trên địa bàn. Hiện nay, các mô hình đã và đang cho thu hoạch với năng suất khoảng 10 đến 15 tấn/ha. Nhận thấy hiệu quả từ các mô hình trồng nghệ mà huyện đã triển khai, nhân rộng. Đông đảo người dân địa phương cũng chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang trồng nghệ dược liệu

Tuy chỉ mới triển khai đầu năm 2016, nhưng với trên 1ha nghệ đang cho thu hoạch, năng suất 12 tấn/ha, gia đình ông Trần Văn Tỉnh - làng Vìn - xã Trí Nang đã có thu nhập khoảng 140 triệu đồng từ vườn nghệ. Ông cho biết, qua quá trình triển khai trồng nghệ, có thể thấy rằng cây nghệ là loại cây dễ trồng và chăm sóc, phù hợp với điều kiện đất đai, năng suất đem lại tương đối cao

Bà con nhân dân Bản Vìn xã Trí Nang đang tập chung thu hoạch nghệ dược liệu

Từ 6 ha trồng thí điểm ban đầu, đến nay huyện lang Chánh đã phát triển được trên 30 ha trồng nghệ dược liệu cho 6 xã. bao gồm Giao An, Quang Hiến, Đồng Lương, Tân Phúc, Trí Nang và Giao Thiện, bên cạnh đó là gần 10 ha nghệ của các hộ dân tự chuyển đổi đất trồng kém hiệu quả sang trồng nghệ. Năng suất nghệ sau 2 năm triển khai cho thấy, cây nghệ phát triển phù hợp trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của Lang Chánh,tạo bước chuyển đổi về cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế trên một diện tích canh tác cho người nông dân.

Theo kê hoạch năm 2017. huyện Lang Chánh sẽ tập chung chỉ đạo mở rộngthêm vùng trồng nghệ nguyên liệu, đồng thời tiếp tục lựa chọn đất phù hợp cho cây nghệ sinh trưởng, phát triển và trồng tập trung quy mô lớn để sản xuất hàng hoá. Đồng thời,phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định, nông dân yên tâm sản xuất.