Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
68858

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 03/11/2017 15:24:46

Danh bạ cơ quan chức năng Xã Tam Văn - Huyện Lang Chánh - Tỉnh Thanh Hoá

STT

Học và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lữ Đức Chính

Bí thư Đảng uỷ

01653079992

2

Lương Văn thực

Phó bí thư Đảng uỷ

01672253095

3

Phạm Văn Nhị

Chủ tịch UBND xã

0919807968

4

Lương Văn Êu

Phó Chủ tịch UBND

01698471458

5

Lương Vũ Quang

Phó chủ tịch HĐND

0915404875

6

Lương Công Ấn

Chủ tịch MTTQ

0986601397

7

Lữ Văn Ét

Chủ tịch CCB

0972808774

8

Lương Văn Ngoi

Chủ tịch Hội ND

01679903530

9

Hà Thị Kiều

Chủ tịch Hội PN

0976664995

10

Lữ Văn Huế

Bí thư Đoàn TN

01665399968

11

Lữ Đức Chiên

Văn phòng - Thống kê

01652622849

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 03/11/2017 15:24:46 (GMT+7)

Danh bạ cơ quan chức năng Xã Tam Văn - Huyện Lang Chánh - Tỉnh Thanh Hoá

STT

Học và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Lữ Đức Chính

Bí thư Đảng uỷ

01653079992

2

Lương Văn thực

Phó bí thư Đảng uỷ

01672253095

3

Phạm Văn Nhị

Chủ tịch UBND xã

0919807968

4

Lương Văn Êu

Phó Chủ tịch UBND

01698471458

5

Lương Vũ Quang

Phó chủ tịch HĐND

0915404875

6

Lương Công Ấn

Chủ tịch MTTQ

0986601397

7

Lữ Văn Ét

Chủ tịch CCB

0972808774

8

Lương Văn Ngoi

Chủ tịch Hội ND

01679903530

9

Hà Thị Kiều

Chủ tịch Hội PN

0976664995

10

Lữ Văn Huế

Bí thư Đoàn TN

01665399968

11

Lữ Đức Chiên

Văn phòng - Thống kê

01652622849