Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
68858

Lang Chánh sơ kết kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm

Ngày 13/10/2019 12:11:34

Chiều ngày 30/9, huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Lực -Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các thành viên BCĐ CTMTQG XD NTM huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện CTMTQG XD NTM bằng nhiều hình thức. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ trong tham gia XD NTM. Trong năm 2019 tổng số tiêu chí các xã đăng ký là 14 tiêu chí /9 xã, tuy nhiên nhìn chung đến nay các tiêu chí hoàn thành còn thấp hoặc chưa thực hiện, kết quả thục hiện các tiêu chí tại các thôn bản năm 2019 có 12 thôn bản, đăng ký về đích NTM, cơ bản các thôn đăng ký về đích NTM đã đạt 10 tiêu chí trở lên, Hiện nay, huyện xã và các thôn, bản đang tập chung nguồn lực để chỉ đạo và hỗ trợ các thôn bản, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và phấn đấu đến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành 14 tiêu chí theo quy định của tỉnh. Về kết quả thực hiện thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Giáng xã Quang Hiến đến nay thôn Giáng đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh và đang đề nghị BCĐ huyện xem xét đánh giá và công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Trong tiến độ thực hiện xã Trí Nang đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Qua 9 tháng thực hiện XDNTM tại xã Trí Nang đã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đã có sự và cuộc hưởng ứng phong trào XDNTM, tuy nhiên do thói quen sinh hoạt điều kiện kinh tế còn khó khăn dẫn đến kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, một số hạng mục nội dung công việc đề ra từ đầu năm nhưng chưa thực hiện được...9 tháng đầu năm. Huyện đã huy động hơn 29 tỷ đồng để đầu tư thực hiện chương trình XD NTM, trong đó vốn ngân sách trung ương, tỉnh hơn 26,4 tỷ đồng.
Trong 3 tháng còn lại, UBND huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung phấn đấu giữ vững và nâng dần chất lượng các tiêu chí đã đạt; tiếp tục đầu tư các công trình thiết yếu, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, đi lại và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đảm bảo đến cuối năm 2019, phấn đấu ít nhất 5 thôn và 1 xã về đích NTM và 1 thôn về đích thôn NTM kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí XDNTM ở các xã đã đăng ký trong năm 2019.
2.jpg
Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh đúng tình hình thực tế tại địa phương, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng đã có những kiến nghị đề xuất với BCĐ huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Riêng xã Trí Nang phấn đấu XDNTM trong năm 2019, tuy nhiên đến thời điểm nay xã vẫn chưa có nhiều chuyển biến nhất là vấn đề VSMT, cảnh quan nhà văn hóa các thôn... chính quyền địa phương chưa có kế hoạch cụ thể rõ ràng trong công tác XDNTM, một số công việc vẫn còn ỷ lại cho cấp trên, chưa chủ động trong công việc, nếu không có sự thay đổi khó hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019, phát biểu kết luận hội nghị, đ/cPhạm Đăng Lực - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban CĐ Xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên BCĐ huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã cần tập trung thực hiện tốt chương trình XD NTM, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, có giải pháp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân; việc vận động xã hội hóa trong người dân phải thực hiện đúng quy định, không được tạo ghánh nặng quá lớn trong việc đóng góp của người dân. Ngay sau hội nghị này các cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện ngay các thủ tục, hoàn thành các thủ tục hàng chính theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời cần rà soát kỹ các tiêu chí để thực hiện. Các cơ quan chuyên môn căn cứ theo đúng chức năng nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra; riêng xã Trí Nang cần nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, cùng với chính quyền các cấp huy động sức dân vào công tác XDNTM, phấn đấu thực hiện tiêu chí còn lại để cuối năm hoàn thành và đạt xã NTM. Công nhận thôn Giáng xã Quang Hiến đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Lang Chánh sơ kết kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm

Đăng lúc: 13/10/2019 12:11:34 (GMT+7)

Chiều ngày 30/9, huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tới dự có đồng chí Phạm Đăng Lực -Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, các thành viên BCĐ CTMTQG XD NTM huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện CTMTQG XD NTM bằng nhiều hình thức. Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ trong tham gia XD NTM. Trong năm 2019 tổng số tiêu chí các xã đăng ký là 14 tiêu chí /9 xã, tuy nhiên nhìn chung đến nay các tiêu chí hoàn thành còn thấp hoặc chưa thực hiện, kết quả thục hiện các tiêu chí tại các thôn bản năm 2019 có 12 thôn bản, đăng ký về đích NTM, cơ bản các thôn đăng ký về đích NTM đã đạt 10 tiêu chí trở lên, Hiện nay, huyện xã và các thôn, bản đang tập chung nguồn lực để chỉ đạo và hỗ trợ các thôn bản, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt và phấn đấu đến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành 14 tiêu chí theo quy định của tỉnh. Về kết quả thực hiện thôn NTM kiểu mẫu tại thôn Giáng xã Quang Hiến đến nay thôn Giáng đã hoàn thành 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh và đang đề nghị BCĐ huyện xem xét đánh giá và công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Trong tiến độ thực hiện xã Trí Nang đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Qua 9 tháng thực hiện XDNTM tại xã Trí Nang đã có nhiều chuyển biến tích cực, người dân đã có sự và cuộc hưởng ứng phong trào XDNTM, tuy nhiên do thói quen sinh hoạt điều kiện kinh tế còn khó khăn dẫn đến kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, một số hạng mục nội dung công việc đề ra từ đầu năm nhưng chưa thực hiện được...9 tháng đầu năm. Huyện đã huy động hơn 29 tỷ đồng để đầu tư thực hiện chương trình XD NTM, trong đó vốn ngân sách trung ương, tỉnh hơn 26,4 tỷ đồng.
Trong 3 tháng còn lại, UBND huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung phấn đấu giữ vững và nâng dần chất lượng các tiêu chí đã đạt; tiếp tục đầu tư các công trình thiết yếu, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, tăng cường công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phục vụ tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, đi lại và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, đảm bảo đến cuối năm 2019, phấn đấu ít nhất 5 thôn và 1 xã về đích NTM và 1 thôn về đích thôn NTM kiểu mẫu, hoàn thành các tiêu chí XDNTM ở các xã đã đăng ký trong năm 2019.
2.jpg
Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh đúng tình hình thực tế tại địa phương, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Các đại biểu cũng đã có những kiến nghị đề xuất với BCĐ huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Riêng xã Trí Nang phấn đấu XDNTM trong năm 2019, tuy nhiên đến thời điểm nay xã vẫn chưa có nhiều chuyển biến nhất là vấn đề VSMT, cảnh quan nhà văn hóa các thôn... chính quyền địa phương chưa có kế hoạch cụ thể rõ ràng trong công tác XDNTM, một số công việc vẫn còn ỷ lại cho cấp trên, chưa chủ động trong công việc, nếu không có sự thay đổi khó hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.
Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2019, phát biểu kết luận hội nghị, đ/cPhạm Đăng Lực - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban CĐ Xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên BCĐ huyện, các ngành, đoàn thể từ huyện đến xã cần tập trung thực hiện tốt chương trình XD NTM, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, có giải pháp để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật nhằm tạo sự đồng thuận cho người dân; việc vận động xã hội hóa trong người dân phải thực hiện đúng quy định, không được tạo ghánh nặng quá lớn trong việc đóng góp của người dân. Ngay sau hội nghị này các cơ quan chuyên môn cần hoàn thiện ngay các thủ tục, hoàn thành các thủ tục hàng chính theo đúng tiến độ đã đề ra. Đồng thời cần rà soát kỹ các tiêu chí để thực hiện. Các cơ quan chuyên môn căn cứ theo đúng chức năng nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương hoàn thiện theo đúng kế hoạch đề ra; riêng xã Trí Nang cần nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch, cùng với chính quyền các cấp huy động sức dân vào công tác XDNTM, phấn đấu thực hiện tiêu chí còn lại để cuối năm hoàn thành và đạt xã NTM. Công nhận thôn Giáng xã Quang Hiến đạt thôn NTM kiểu mẫu.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)